Arboretum

„Od solidarności do wolności – odkrywamy bogactwo natury i historii” – pod takim tematem odbył się jeden z projektów międzynarodowych dla młodzieży w Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku.

Warsztaty ekologiczne, które odbyły się podczas projektu miały zachęcić młodych uczestników do refleksji nad znaczeniem słowa „solidarność”, zwłaszcza w kontekście „Europy”. Młodzież miała okazję spróbować swoich sił podczas quizu dotyczącego nazw i znaczenia ziół, a następnie w tworzeniu ogrodu zielnego „Arboretum DMK”.

Projekt odbył się dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i Narodowego Instytutu Wolności.

Jeśli chcecie wziąć udział w podobnym projekcie, zachęcamy do kontaktu z Domem Pojednania i Spotkań – https://www.dmk.pl/

DMK realizujemy projekty:
– szkolne
– pozaszkolne
– trójstronne
– szkolenia dla animatorów wymian
– tematyczne seminaria metodyczne
– kursy językowe

Podczas programów uczestnicy zdobywają i poszerzają wiedzę o historii, kulturze czy ekologii.
Programy opierają się na metodach edukacji pozaformalnej:
– gry edukacyjne
– zajęcia warsztatowe
– animacje językowe
– zabawy integracyjne
– aktywność artystyczna (teatr, fotografia, grafika, film, muzyka)