Regulamin Konkursu na Adwent 2022 z FranciszkanieTV – „On przyjdzie”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Redakcja FranciszkanieTV, działająca w ramach Prowincji Św. Maksymiliana M. Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce (Franciszkanów).
 2. Fundatorami nagród są: Wydawnictwo Franciszkanów Bratni Zew, Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła, Wydawnictwo Rosikon Press, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Wydawnictwo WAM, Wydawnictwo W drodze, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów, Franciszkański Sekretariat Misyjny, Franciszkańskie Centrum Medycyny Klasztornej oraz Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook, Instagram, Google ani YouTube. Serwisy te nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją.

§2 Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane, z zastrzeżeniem, że wysyłka nagród będzie realizowana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrody główne w formie zaproszeń na rekolekcje franciszkańskie w Domu Pojednania i Spotkań mogą zostać przesłane drogą mailową.
 2. Konkurs trwa od 26 listopada do 28 grudnia 2022 roku.
 3. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/franciszkanietv, na kanale YouTube FranciszkanieTV https://www.youtube.com/@FranciszkanieTV oraz Instagram (@franciszkanie) (informacja o zwycięzcach).

§3 Pytania konkursowe

 1. Pytania konkursowe pojawiać się będą na końcu każdego odcinka rekolekcji „On przyjdzie” w formie wideo na Facebooku oraz YouTube Organizatora. Odcinki można oglądać w niedziele, poniedziałki, środy i piątki Adwentu.
 2. Odpowiedzi na pytania konkursowe będzie można przesyłać poprzez formularz Google (osobny link do każdego pytania w opisie danego odcinka rekolekcji) do godz. 24:00 dnia, na który jest przeznaczony odcinek (np. odcinek poniedziałkowy – odpowiedzi można przesyłać do poniedziałku do godz. 24:00, mimo, że może być opublikowany z wyprzedzeniem w niedzielę). Odpowiedzi przesłane po wyznaczonym terminie (wskazanym szczegółowo w każdym formularzu) nie będą brały udziału w losowaniu nagród.
 3. Każdy uczestnik może przesłać jedną odpowiedź na każde pytanie (wypełnić jeden formularz Google do każdego pytania).
 4. Na następny dzień, w wyniku losowania, zostaną wyłonione dwie osoby (zwycięzcy), które zostaną powiadomione o wygranej drogą mailową oraz stosowna informacja zostanie podana na Facebooku i Instagramie. Nagrodami dla zwycięzców są książki od Fundatorów. O przyznaniu konkretnych nagród decyduje Organizator.
 5. 28 grudnia o godz. 20:00 na kanale YouTube FranciszkanieTV odbędzie się losowanie trzech nagród głównych ufundowanych przez Dom Pojednania i Spotkań. W losowaniu wezmą udział osoby, które prześlą największą ilość prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe w ramach rekolekcji „On przyjdzie”. Organizator zastrzega sobie prawo określenia progu nadesłanych prawidłowych odpowiedzi uprawniających do udziału w losowaniu nagród głównych po otrzymaniu odpowiedzi na wszystkie pytania. Dodatkowo wylosowane zostaną nagrody ufundowane przez Franciszkańskie Centrum Medycyny Klasztornej i Franciszkański Sekretariat Misyjny.

§4 Nagrody

Nagrodami w Konkursie są:
a) książki, których fundatorami są: Wydawnictwo Franciszkanów Bratni Zew, Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła, Wydawnictwo Rosikon Press, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Wydawnictwo WAM, Wydawnictwo W drodze, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów;
b) książki i upominki z Franciszkańskiego Centrum Medycyny Klasztornej;
c) upominki od Franciszkańskiego Sekretariatu Misyjnego w Gdyni;
d) trzy pojedyncze zaproszenia na rekolekcje franciszkańskie w Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku (rekolekcje do wyboru zgodnie z wykazem poniżej) – nagroda główna

Do wyboru przez zwycięzców są rekolekcje w terminach:

 • 3-5 lutego 2023 – Walka duchowa cz.1 Myślę, więc jestem kuszony – o. Mateusz Stachowski
 • 24-26 lutego 2023 – Ucieczka Jonasza – o lęku przed Bogiem – o. Robert Zbierański
 • 5-7 maja 2023 – Walka duchowa cz. 2 Jak bronić się przed złem? – o. Mateusz Stachowski
 • 26-28 maja 2023 – Lustereczko, powiedz przecie – o. Mateusz Stachowski
 • 16-18 czerwca 2023 – Walka duchowa cz. 3 Pokusy Maryi – o. Mateusz Stachowski
 • 18-20 sierpnia 2023 – Aby być żyzną glebą. Jak na co dzień żyć Słowem Bożym – o. Piotr Kurek
 • 22-24 września 2023 – Walka duchowa cz. 4 Zwyciężyliśmy złEGO! – o. Mateusz Stachowski
 • 20-22 października 2023 – Mój Jezus – surowy czy pluszowy – o. Michał Nowak
 • 27-29 października 2023 – Tobiasz i Sara – droga do bliskości – o. Robert Zbierański
 • 10-12 listopada 2023 – Eucharystia – smak życia – o. Mateusz Stachowski
 • 17-19 listopada 2023 – Nie bądź burakiem, wybierz Jezusa – o. Tomasz Tęgowski
 • 1-3 grudnia 2023 – Czy Twoje serce jest jak Betlejem? Rozważania o Ikonie Narodzenia Pańskiego – o. Mateusz Stachowski

Fundator nagrody głównej (DMK) zastrzega sobie prawo do odwołania rekolekcji. W tej sytuacji, zwycięzca dokonuje zmiany terminu, na który zdecydował się w pierwszej kolejności.

 1. Nagrody będą wysyłane na adres pocztowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bądź do wybranego Paczkomatu, po przesłaniu przez Zwycięzców niezbędnych danych.
 2. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy (imię i miasto) na Facebooku, Instagramie i kanale YouTube.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 5. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@franciszkanie.tv
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Adwent 2022 „On przyjdzie” z FranciszkanieTV).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

§6 Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Prowincja św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Polsce z siedzibą przy ul. Świętej Trójcy 4 w Gdańsku (80-822); kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej (na adres siedziby), elektronicznej: kuria@franciszkanie.gdansk.pl; W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z pod adresem e-mail: kontakt@franciszkanie.tv .
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez redakcjafranciszkanietv@gmail.com (poprzez formularze Google).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy.