2:29

Jest takie miejsce – 40i30na70

9:37

Kanapka – 40/30/70