franciszkańska homilia

Cierpliwy Jozue: Po XVII 1

Jakość ryb: XVII A

Zajmij się Słowem: Pt XVI 1

Nowe Przymierze: Śr X 2

Twoje poletko: So II WP

Gadatliwy bogacz: Cz II WP

3 rady Izajasza: W II WP

Ty bernakulum: VII A