liturgia Słowa

Daję Słowo – Przygotowanie 1

DSP#8 – zapowiedź

1:45