05:46

Alfabetyzacja w Burkina Faso

3:02

Sesja u bernardynów