2:26

Gdynia: obraz Matki Bożej i fanfary

9:43
11:21
30:17
9:19

bEZ sLOGANU – Kult obrazów