Śluby wieczyste 2015

14:47
20:12

Gdynia: śluby wieczyste 2011

4:44

Pierwsze śluby zakonne 2011

4:48

Pierwsze śluby s. M. Katarzyny