09:10
7:34
5:51

Pod Damaszkiem (Nawrócenie św. Pawła)