Amen w pacierzu – Daję Słowo

Bądź zorientowany – Daję Słowo

08:26

Bogoodbiornik – Daję Słowo

06:22

Cierpkie myśli – Daję Słowo