Amen w pacierzu – Daję Słowo

Bądź zorientowany – Daję Słowo

08:26

Bogoodbiornik – Daję Słowo