Św. Franciszek i św. Klara

„Miłość Twa Jezu niech rządzi mym życiem, każdym mym czynem, każdym serce biciem” (św. Franciszek z Asyżu). „Wszedłszy raz na drogę Pańską, uważajmy, abyśmy z niej w żaden sposób nie zboczyły z własnej winy, przez niedbalstwo lub niewiedzę, i nie przyniosły wstydu tak wielkiemu Panu, Jego Matce Dziewicy, świętemu naszemu Ojcu Franciszkowi, Kościołowi tryumfującemu, a także walczącemu. Napisane jest bowiem: „Przeklęci, któryz odstępują od Twoich przykazań” (Ps. 119, 21) – św Klara.

Category: Film, Święci
Tags: