Franciszkańskim okiem 17 – spacer po Lourdes

Lourdes kojarzy się nam przede wszystkim z objawieniami Matki Bożej i Sanktuarium Maryjnym. Słusznie, choć samo miasto, położone między górami, jego malutkie uliczki, kolorowe domy, też warte są rzuconego spojrzenia. Zatem franciszkańskie oko dziś zaprasza na spacer po malowniczym francuskim miasteczku (w którym także znajduje się klasztor Braci Mniejszych Konwentualnych i Centrum Kolbiańskie).