Wielki Post 2011 – Niedziela Palmowa

Kolejna część tegorocznego cyklu Wielki Post 2011 – rozważanie o. Michała Nowaka OFMConv na temat Liturgii Słowa Niedzieli Palmowej.

Liturgia Słowa:
Ewangelia (poświęcenie palm i procesja): Mt 21,1-11
I czytanie: Iz 50,4-7
Psalm: Ps 22,8-9.17-18a.19-20.23-24
II czytanie: Flp 2,6-11
Ewangelia: Mt 26,14 – 27,66