Konkurs palm u franciszkanów w Krakowie

Podopieczni Domów Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej wzięli udział w konkursie palm z okazji niedzieli palmowej. Spotykają się na krużgankach krakowskiego klasztoru franciszkanów od ponad 20 lat.