Wielki Post 2011 – V Niedziela

Kolejna część tegorocznego cyklu Wielki Post 2011 – rozważanie o. Michała Nowaka OFMConv na temat Liturgii Słowa IV Niedzieli wielkopostnej.

Liturgia Słowa:
I czytanie: Ez 37, 12–14
Psalm: Ps 130,1-2.3-4.5-7a.7bc-8
II czytanie: Rz 8, 8–11
Ewangelia: J 11,1–45

Cała Liturgia Słowa
Muzyka: br. Patefon