Czym są sanktuaria?

Ks. prałat Marian Szczepiński, Wikariusz Biskupi do spraw sanktuariów diecezji pelplińskiej, wyjaśnia w rozmowie z o. Robertem Wołyńcem, czym są sanktuaria. Rozmowa odbyła się w Lęborku, przy Sanktuarium św. Jakuba, z okazji Dni Jakubowych 2011.