Franciszkańskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej 2012

Trzy dni (9-11.03.2012) trwały Warsztaty Muzyki Liturgicznej, zorganizowane w klasztorze franciszkanów w Krakowie. Ich tytuł: „Corda Pia” pochodzi od nazwy tradycyjnego nabożeństwa pokutnego, odprawianego przez franciszkanów w piątki wielkiego postu, w bazylice św. Franciszka w Asyżu. Część repertuaru warsztatowego stanowiły utwory z tego właśnie nabożeństwa, a zajęcia z chorału gregoriańskiego poprowadził o. Tomasz Jarosz, redemptorysta. Uczestnicy warsztatów mieli też okazję pracować nad utworami polifonicznymi. Te zającia poprowadzili: Ewa Sykulska i Piotr Pałka.