Konferencja „Ukraina tyglem narodów, religii i kultur”

28-29.02.2012 r. w Bołszowcach na zachodniej Ukrainie, Centrum Pokoju i Pojednania działające przy kompleksie klasztornym Franciszkanów, już po raz szósty gościło uczestników międzynarodowej konferencji. W tym roku pod hasłem „Tygiel religii, kultur i narodów”. Polacy i Ukraińcy, przedstawiciele władz obu narodów, katolicy obrządku zachodniego i wschodniego, a także prawosławni i żydzi, dyskutowali nad wspólną przeszłością, szukając sposobów budowania przyszłości wolnej od podziałów.