Daję Słowo – XII Niedziela Zwykła – 23 VI 2013

Będą patrzeć na tego, którego przebodli, już bez zakrywania wzroku. Błogosławiona wina, skoro zostaliśmy odkupieni przez Boga, który zbawia. I zaproszenie do wejścia w tajemnicę Tego, którego sam przebiłem. Franciszkańskie rozważanie na XII Niedzielę Zwykłą – 23 czerwca 2013 r.