bEZ sLOGANU – Komunia św. pod dwiema postaciami dla alkoholika

Czy alkoholik może przyjmować Krew Pańską, a czy krucjata nie zabrania spożywania Krwi Pańskiej? Can a person addicted to alcohol receive the Blood of Christ in Holy Communion? Can we receive it during our crusade to stop drinking? bEZ sLOGANU 226.