Daję Słowo – XXVII Niedziela – 6 X 2013

Nowy rok w listopadzie, z czego będę żył oraz o tym, że z Gdyni jest łatwiej, niż z Wilna. Franciszkańskie rozważanie Daję Słowo na XXVII Niedzielę Zwykłą, 6 X 2013 r.