Daję Słowo – 6 I 2014 – Objawienie Pańskie

Pan Bóg jak zawsze po swojemu, czym pokropiono złoto, kadzidło i mirrę oraz czym się różnią magowie od arcykapłanów i uczonych. A także podziękowania dla Nadii. Daję Słowo na uroczystość Objawienia Pańskiego.

Liturgia Słowa