Wielki Post 2014 – III Niedziela

Czy Pan Bóg może mi pomóc w każdej sytuacji? A co jeśli nie ma czerpaka? Z pięknego (choć teraz wciąż jeszcze zimowego) wileńskiego parku Belmont brat Patefon woła: Uderz, Jezu, bez odwłoki… Franciszkańskie rekolekcje internetowe na Wielki Post 2014 „Twoje miłosierdzie”. Rozważanie na III niedzielę Wielkiego Postu.

Liturgia Słowa