Wielki Post 2014 – Wtorek III tygodnia

W dzień Zwiastowania Pańskiego o. Jarosław z kaplicy franciszkańskiego kościoła w Wilnie, gdzie znajduje się figura Białej Pani, mówi o pięknie życia. Franciszkańskie rekolekcje internetowe na Wielki Post 2014 „Twoje miłosierdzie”. Rozważanie na wtorek III tygodnia Wielkiego Postu.

Liturgia Słowa