Wielki Post 2014 – Piątek V tygodnia

Z miejsca, gdzie dwa razy w tygodniu przychodziła św. s. Faustyna, by dawać wskazówki malarzowi Eugeniuszowi Kazimirowskiemu, który malował obraz Jezusa Miłosiernego, o. Piotr Stroceń mówi o skrzydłach, na których można wznosić się do Boga. Tłumaczy również jaka powinna być prawdziwa modlitwa. Franciszkańskie rekolekcje internetowe na Wielki Post 2014 „Twoje miłosierdzie”. Rozważanie na piątek V tygodnia Wielkiego Postu.

Liturgia Słowa