Daję Słowo – Wniebowstąpienie Pańskie – 1 VI 2014

Na czym się znają uczniowie, czego nie wspiera Duch Święty i kto jest łącznikiem. No i mucha, która trochę przeszkadzała. Franciszkańskie rozważanie „Daję Słowo” na niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego 1 czerwca 2014 r.

Liturgia Słowa