Prezydent Gdańska o franciszkanach

Dnia 11 października 2014 r. w Gdańsku, we franciszkańskim kościele Świetęj Trójcy odbyło się Święto Prowincji św. Maksymiliana, połączone z rocznicą 500-lecia kościoła.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał prezydent Gdańska, pan Paweł Adamowicz, który mówił o franciszkanach…

Więcej o uroczystościach