Adwent 2015 – Dzień 13

Trochę o naturze mężczyzny, o tym kiedy Pan Bóg mówi do Józefa i o zadaniu na najbliższą przyszłość.

Franciszkańskie rekolekcje adwentowe „Bóg się rodzi. Ktoś truchleje?” ukazujące podstawy naszej wiary i zachęcające do gorliwości.

11 grudnia 2015 – Dzień 13

Wszystkie rozważania

Rekolekcje prowadzi o. Leszek Łuczkanin OFMConv.

Patronie medialni: Tygodnik Niedziela, Radio Niepokalanów, portal franciszkanie.pl