Adwent 2015 – Dzień 24

Warkocz, czyli jak związać życie dwóch osób w małżeństwie, na dobre i na złe.

Franciszkańskie rekolekcje adwentowe „Bóg się rodzi. Ktoś truchleje?” ukazujące podstawy naszej wiary i zachęcające do gorliwości.

22 grudnia 2015 – Dzień 24

Wszystkie rozważania

Rekolekcje prowadzi o. Leszek Łuczkanin OFMConv.

Patronie medialni: Tygodnik Niedziela, Radio Niepokalanów, portal franciszkanie.pl