Święto Prowincji 2016 – Fraternitatis Gratiarum

W czasie Święta Prowincji św. Maksymiliana Marii wręczona została statuetka Fraternitatis Gratiarum. Otrzymał ją pan Bolesław Kwiatkowski z Koszalina.
Jest to piękne wyróżnienie dla osób, które w rozmaity sposób wspomagają naszą zakonną wspólnotę. Przez to wyróżnienie osoba włączana jest w grono przyjaciół duchowych synów św. Franciszka i tym samym korzystać mogą z duchowych przywilejów należnym zakonnikom.

Więcej informacji