30:44
27:56

Wilno: Homilia o św. Jadwidze

Czy mieszkasz w Nazarecie?

Jak odbudować Kościół?

13:52

Czy prawo nie jest pomyłką?

Św. Klara słucha soków

Co napisałeś w swoim podaniu?

29:55

Kto wymyślił pilota?

Wciąż odkrywamy więcej

Trzymać się tego, co trzeba

O rodzeniu gruszki

11:31

Dobre prześladowanie

Dlaczego nie możesz przebaczyć