Moc miłosierdzia – 2017

Projekt: Miłosierdzie

Modlitwa za ofiary handlu ludźmi

01:37