Regulamin Konkursu Biblijnego z FranciszkanieTV
na Niedzielę Słowa Bożego
21 stycznia 2024

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Redakcja FranciszkanieTV, działająca w ramach Prowincji Św. Maksymiliana M. Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce (Franciszkanów).
 2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook, Instagram, Google ani YouTube. Serwisy te nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją.

§2 Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane.
 2. Konkurs trwa w dniach 20-28 stycznia 2024 roku.
 3. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/franciszkanietv oraz na kanale YouTube FranciszkanieTV https://www.youtube.com/@FranciszkanieTV

§3 Pytania konkursowe

 1. Pytania konkursowe dostępne są na stronie www Organizatora (www.franciszkanie.tv) w pliku PDF. Udostępniane będą także na fanpage Organizatora na Facebooku i Twitterze.
 2. Odpowiedź na pytanie konkursowe będzie można przesyłać poprzez formularz Google (https://forms.gle/Lmv2L4bJEc85xNZX7) do godz. 23:59 28 stycznia 2024 r. Odpowiedzi przesłane po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w losowaniu nagród.
 3. Każdy uczestnik może przesłać jedną odpowiedź na pytanie.
 4. Ogłoszenie wyników 29 stycznia 2024 r. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w wyniku losowania i powiadomieni o wygranej drogą mailową. Stosowna informacja zostanie podana na Facebooku Organizatora. Nagrodami dla zwycięzców są książki – Katolicki Komentarz do Pisma Świętego z Wydawnictwa W drodze. O przyznaniu konkretnych nagród decyduje Organizator.
 5. Kto chciałby, może także przesłać (w tym samym formularzu do odpowiedzi) 5 adresów biblijnych miejsc, które uzasadniają poprawność odpowiedzi (np. odnośnikiem do pytania nr 1 byłby odpowiedni fragment z Pwt). Wśród osób, które nadeślą najwięcej poprawnych adresów rozlosujemy dodatkową nagrodę książkową.

 6. Korzystamy z Pisma Świętego „Biblia Tysiąclecia, wydanie piąte“, które jest dostępne w Internecie (np. https://pismo.swiete.pl/)

 §4 Nagrody

Nagrodami w Konkursie są książki z Wydawnictwa W drodze – Katolicki Komentarz do Pisma Świętego.

 1. Nagrody będą wysyłane na adres pocztowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po przesłaniu przez Zwycięzców niezbędnych danych.
 2. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy (imię, pierwsza litera nazwiska i miasto) na Facebooku i kanale YouTube.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 5. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@franciszkanie.tv
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs Biblijny z okazji Niedzieli Słowa Bożego 2024 z FranciszkanieTV).
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

§6 Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Prowincja św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Polsce z siedzibą przy ul. Świętej Trójcy 4 w Gdańsku (80-822); kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej (na adres siedziby), elektronicznej: kuria; W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z pod adresem e-mail: kontakt@franciszkanie.tv .
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez redakcjafranciszkanietv@gmail.com (poprzez formularze Google).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy.