Adwent 2015 – Dzień 17

Poruszyło się z radości dzięciotko w moim łonie.
Czy innych porusza Twoje spotkanie z Bogiem…?

Franciszkańskie rekolekcje adwentowe „Bóg się rodzi. Ktoś truchleje?” ukazujące podstawy naszej wiary i zachęcające do gorliwości.

15 grudnia 2015 – Dzień 17

Wszystkie rozważania

Rekolekcje prowadzi o. Leszek Łuczkanin OFMConv.

Patronie medialni: Tygodnik Niedziela, Radio Niepokalanów, portal franciszkanie.pl