Adwent 2015 – Dzień 16

Dlaczego Pan Bóg nie przyszedł do Maryi osobiście zwiastować Jej tajemnicy Wcielenia?

Franciszkańskie rekolekcje adwentowe „Bóg się rodzi. Ktoś truchleje?” ukazujące podstawy naszej wiary i zachęcające do gorliwości.

14 grudnia 2015 – Dzień 16

Wszystkie rozważania

Rekolekcje prowadzi o. Leszek Łuczkanin OFMConv.

Patronie medialni: Tygodnik Niedziela, Radio Niepokalanów, portal franciszkanie.pl