Asyż w Gdańsku

4:01

Asyż w Gdańsku 2010 – zaproszenie

7:20
5:44

Asyż w Gdańsku 2010 – fotorelacja

14:34

Asyż w Gdańsku 2010

7:39

Asyż w Gdańsku 2008

15:00
3:59
9:24

Asyż w Gdańsku 2010 – Marsz Pokoju

13:19