Ewangeliczne Rozliczenie

9:47

Gdybym franciszkaninem nie był…