Franciszkańskie Spotkania Młodych

2:53

24 FSM News – Dzień 7

5:13
21:18
3:11
7:02
1:01
0:42
6:22
4:45
2:49

24 FSM News – Podziękowanie

3:31

24 FSM News – Dzień 6

04:10

24 FSM News – Dzień 5

4:53

24 FSM News – Dzień 4

4:07

24 FSM News – Dzień 3

5:18

24 FSM News – Dzień 1

0:35

24 FSM News – Pogoda

2:26

24 FSM News – Przygotowania

0:49