Piękna modlitwa: So XXXII 1

Jedzenie i picie: Pt XXXII 1

Kto jest przyjacielem: So XXXI 1

Gdzie to jest? Pt XXXI 1

Trzy pokusy a brak modlitwy

Odpust 2018 w Ostródzie: kazanie

11:54
27:56

Wilno: Homilia o św. Jadwidze

16:45
11:39
11:40