Trzy pokusy a brak modlitwy

Odpust 2018 w Ostródzie: kazanie

11:54
27:56

Wilno: Homilia o św. Jadwidze

16:45
11:39
11:40