Daję Słowo Przygotowanie #39 – 1 czytanie

„Daję Słowo przygotowanie” na 2. niedzielę Wielkanocy B.
To jest omówienie 1. czytania – Dz 4, 32-35. Pozostałe lektury w osobnych plikach.

Rozważanie prowadzi o. Mateusz Stachowski.

Plik PDF z fragmentami biblijnymi do pobrania: https://tiny.pl/d75rd

1. czytanie (Dz 4, 32-35)
Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich.
Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.