daję słowo przygotowanie

Poznaj lepiej Pismo Święte

Ogłoszenia #10 – 4 XI 2020