Kogo słuchać? – Daję Słowo

Milczeć? Mówić? Słuchać?
Może za dużo czasu spędzasz na podawanie Panu Bogu sposobów, w jakich powinien działać?

Franciszkańskie rozważanie „Daję Słowo” na IV niedzielę zwykłą – 1 lutego 2015 r.

Liturgia Słowa