11:40
11:39
11:54

Odpust 2018 w Ostródzie: kazanie

16:45
27:56

Wilno: Homilia o św. Jadwidze