3:54

Św. Klara z Asyżu

5:46

Cud powołaniowy w Lermie

4:20

Za klauzurą

8:55
4:34
12:59

Klaryski o sobie

13:02

Świat Ukochanego

13:01
3:12

Siostry klaryski z Pniew

11:20

Spotkanie dwu serc

2:53

Rekolekcje u klarysek

4:48

Pierwsze śluby s. M. Katarzyny

1:50

100 lat Klarysek w Kętach

Pieśń Emmanuel po słowacku