liturgia Słowa

1:45

Słowo na niedzielę: lato 2023

DSP#8 – zapowiedź

Daję Słowo – Przygotowanie 1