liturgia Słowa

1:45

Daję Słowo – Przygotowanie 1

DSP#8 – zapowiedź