W posłuszeństwie Kościołowi

Koloryt | odc. 2 | Adwent 1/3

Śluby wieczyste 2017

Śluby wieczyste 2015

09:14

bEZ sLOGANU – Dzieci na Mszy św.

14:44

Franciszkańska liturgia cz. 4

10:56

Franciszkańska liturgia cz. 3

11:14

Franciszkańska liturgia cz. 2

9:14
4:42
11:58
6:00
10:00
6:44

Święta przestrzeń 1