Śluby wieczyste 2017

Śluby wieczyste 2015

09:14

bEZ sLOGANU – Dzieci na Mszy św.

14:44

Franciszkańska liturgia cz. 4

10:56

Franciszkańska liturgia cz. 3

11:14

Franciszkańska liturgia cz. 2

9:14

Franciszkańska liturgia cz.1

4:42

Franciszkański odpust w Gdyni 2011

11:58
6:00

Franciszkański festyn w Wilnie 2010

10:00
6:44

Święta przestrzeń 1