Franciszkański festyn w Wilnie 2010

W uroczystość Wniebowzięcia NMP przy franciszkańskim kościele w Wilnie (pod tym wezwaniem właśnie), w którym sprawowana była tradycyjna Eucharystia, odbył się pierwszy festyn.

Więcej o kościele

Zielna u franciszkanów w Wilnie

Franciszkański kościół w Wilnie (zdjęcia)