Odpust 2018 w Ostródzie: kazanie

27:56

Wilno: Homilia o św. Jadwidze

14:23
8:06
2:13
18:20
4:42
6:00
7:27

Poznańska Porcjunkula 2010