Odpust 2018 w Ostródzie: kazanie

27:56

Wilno: Homilia o św. Jadwidze

14:23

Gdynia: odpust św. Antoniego 2012

8:06

Jasło: Odpust św. Antoniego 2012

2:13
18:20
4:42

Franciszkański odpust w Gdyni 2011

6:00

Franciszkański festyn w Wilnie 2010

7:27

Poznańska Porcjunkula 2010