5. Piknik Seminariów Franciszkańskich

1. maja w Kalwarii Zebrzydowskiej odbył się 5. Piknik Seminariów Franciszkańskich. Obecni byli zakonnicy z seminariów: w Katowicach-Panewnikach i z Krakowa: Reformaci, Kapucyni i Franciszkanie Konwentualni. Gospodarzami byli Bernardyni z Kalwarii.