Maryja Niewiasta Słuchająca – o. Piotr Kurek (konferencja)

Konferencja pt. „Maryja Niewiasta Słuchająca” wygłoszona 4 grudnia 2021 roku przez o. Piotra Kurka podczas spotkania Franciszkanie dla Niepokalanego Serca Maryi w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Matki Nadziei w Gdyni.

Franciszkanie dla Niepokalanego Serca Maryi – spotkania dla czcicieli Niepokalanego Serca Maryi odbywające się w każdą pierwszą sobotę miesiąca u franciszkanów w Gdyni (ul. Ujejskiego 40).

Rycerstwo Niepokalanej Polski Północnej https://www.rycerstwoniepokalanej.org/